PROTESTA 6.0

Identitat gràfica per la sisena edició del Protesta, Festival Internacional de Cinema de Crítica Social. L'edició d'enguany gira al voltant de les noves tecnologies i la relació que s'està establint entre aquestes i l'ésser humà. 

A nivell conceptual, ens hem inspirat en grans obres literàries de la ciència ficció com "Un món feliç" d'Aldous Huxley (1932), "1984" de George Orwell (1949) i "Els androides somien xais elèctrics?" de Philip K. Dick (1968). Les referències principals per desenvolupar la gràfica han set les pel·lícules "Metropolis" de Fritz Lang (1927), "2001: una odissea de l'espai" de Stanley Kubrick (1968) i "Blade Runner" de Ridley Scott (1982). També ens han inspirat les sèries televisives "Black Mirror" (2011) i "The Handmaid's Tale" (2017), així com les pel·lícules d'anime "Akira" (1988) i "Ghost in the Shell" (1995).

Amb aquesta identitat gràfica hem volgut subratllar aquesta idea del gran ull que tot ho vigila, i la nostra complicitat voluntària i involuntària amb el control de masses.


Graphic identity for the sixth edition of Protesta, International Social Critic Film Festival. This year's edition revolves around the new technologies and the relationship between them and the human being.

In a conceptual level, we were inspired by some great science fiction literary works such as "Brave New World" by Aldous Huxley (1932), "1984" by George Orwell (1949) and "Do androids dream of electric sheep?" by Philip K. Dick (1968). The main references to develop the graphics have been the films "Metropolis" by Fritz Lang (1927), "2001: a space odyssey" by Stanley Kubrick (1968) and "Blade Runner" by Ridley Scott (1982) . We also have been inspired by the television series "Black Mirror" (2011) and "The Handmaid's Tale" (2017), as well as by the anime films "Akira" (1988) and "Ghost in the Shell" (1995).

With this graphic identity we wanted to emphasize this idea of ​​the big eye that watches everything, and our voluntary and involuntary complicity with the mass control.


Technological progress is only allowed
when their products can be applied in some way
to decrease human freedom.

George Orwell in 1984

TEASER CAMPAIGN

CAMPAIGN
PROTESTA FESTIVAL AWARDS
Photography by Dolors Pena

You may also like

Back to Top