CAT.
Digipack per 'El Primer Discu' del grup Arribar i Ploure. Amb aquesta portada es va voler plasmar el caràcter humorístic del grup, representant de manera còmica una escena com la que suposa anar a la platja, però amb alguns contratemps... Per aconseguir-ho vam dissenyar un sistema de rec instal·lat sota un para-sol, donant vida al concepte que dona nom al grup: Arribar i ploure. 


ENG.
Digipack for the album 'El Primer Discu' by the band Arribar i Ploure. With this cover, we wanted to embody the humorous character of the band, representing in a comical way a scene like going to the beach, but with some setbacks... To achieve this, we designed a water system installed under an umbrella, giving life to the concept that gives the group its name: Arribar i Ploure (Arrive and rain).

Procés / Process

 Digipack​​​​​​​
Direcció d'art i disseny / Art direction and design: @parteedesign
Producció / Production: @parteedesign i
@arribariploure
Estilisme / Styling: @parteedesign
Fotografia / Photo: @xeviabrilphoto
Making Of:  @xumariroca


You may also like

Back to Top