CAT
Hem utilitzat la pistola d'aigua com a element de portada, que mitjançant l'acció d'esprémer, acompanyarà aquests líquids, de diferents colors i formes, que apareixen durant tot l'art del disc.

La pistola d'aigua és un element que encaixa perfectament amb la temàtica i imatge del grup, és un objecte divertit, colorista, desenfadat, que fa estiu i que refresca.
És una manera d'esprémer sense utilitzar el recurs fàcil de l'objecte de l'espremedor, amb ella volem treure el màxim partit de les coses i persones, perquè no sou taronges, sou espremedors! També de manera subtil i irònica fem referència a la cançó del disc "plàstic àisland" i a la lluita des de la cara divertida i positiva de les coses.

un projecte potent, ple de textures, possibilitats i colors.

——

ENG
(Expremedors) Squeezers

We used the water gun as a cover element, which by the action of squeezing it will accompany these liquids, of different colors and shapes, that appear throughout the art.

The water gun is an element that fits perfectly with the mood and the group image, it's fun, colorful, casual, reminds of summer and it's a cool object.
The way we choose to explain the squeeze concept without using the easy resource of the juicer object, with it we want to get the most out of things and people because you are not oranges, you are juicers! (this is a song's verse of the band) We also subtly and ironically refer to the song "plastic aisland" of the album and to the struggle from the fun and positive side of things.

a powerful project, full of textures, possibilities, and colors.


You may also like

Back to Top