Imatge gràfica per 'Art de Pas', un cicle anual d'activitats culturals a Vic (Barcelona). Per arribar a la gràfica emprada, vam recórrer al que per nosaltres representa un dels primers encontres entre un nen petit i l'art: la plastilina.
 
-

The graphic image for 'Art de Pas', a series of cultural activities in Vic (Barcelona). To arrive at the graphic used, we were inspired in one of the first encounters between a child and art: the play dough.
 

You may also like

Back to Top