CAT
“Flor al cul”, expressió catalana per referir-nos a la bona sort. Tenir molta sort. Tenir una flor al cul.
Aquest és el títol del nou disc del grup de música Pelat i Pelut.

Pel disseny del logotip del grup s’ha utilitzat la següent síntesi: un cercle per representar “Pelat” i un asterisc per representar “Pelut”.   

Com a concepte per a la imatge del disc s’ha decidit precisament utilitzar 13 (sí, 13!) situacions que, segons la cultura popular, són senyal de mal auguri. Potser d’aquesta manera aconseguim acabar amb la mala sort d’una vegada per totes.

Tots els elements d’aquesta gràfica estan fets a partir de retícules que, a última instància, s’han desmuntat lleugerament. Les fotos no acaben d’estar rectes del tot, els sagnats del llibret del disc a vegades són erronis i veiem marges blancs, etc. Tot per emfatitzar la incomoditat de les situacions desafortunades.

Flor el cul, un projecte ple de colors kitch per a la Rumba Catalana.


——


ENG
“Flor al cul” (in English “Flower in the ass”), a Catalan expression to refer to good luck or be very luky. To have a flower in the ass.
This is the title of the new album by the band Pelat i Pelut.

The following synthesis was used to design the group's logo: a circle to represent "Pelat" (in English “Bald”) and an asterisk to represent “Pelut” (in English "Hairy").

As a concept for the image of the album, it has been decided to use precisely 13 (yes, 13!) situations that, according to popular culture, are a sign of bad luck. Maybe this is the way to end bad luck once and for all.

All the elements of this design are made from grids that have ultimately been slightly disassembled. The photos aren't quite right, the bleeds in the booklet of the album are sometimes wrong and we see white margins, and so on. All to emphasize the discomfort of unfortunate situations.

Flor el cul, a project full of kitsch colors for Catalan Rumba.

You may also like

Back to Top