Woodys Barcelona
Woodys Barcelona és una empresa catalana ubicada a Vic, especialitzada en disseny, fabricació i comercialització d'ulleres fetes amb fusta.

Campanya Holy-wood
Inspirats per l'imaginari dins el món cinematogràfic occidental, vam generar una sèrie de cartells/postals per publicitar els diferents models d'ulleres. Per la seva realització vam utilitzar tècniques manuals com la papiroflèxia o l'utilització d'objectes pintats de colors llisos.Woodys Barcelona
Woody Barcelona is a Catalan company based in Vic, specialized in design, manufacture and marketing of glasses made of wood.

Holy-wood Campaign
Inspired by the imaginary in the western cinematographic universe, we generated a series of posters/flyers to advertise the different models of glasses. For its realization, we used handmade techniques such as origami or the use of painted objects.


Fotos de ⁄ Photos by Xevi Abril ©

    


You may also like

Back to Top