CAT
Gràfica i branding per al Mercat Medieval de Vic.
En aquest projecte s'ha renovat la imatge de l'esdeveniment, fugint dels recursos tòpics utilitzats en aquest tipus de fires. 
S'ha fet una recerca de l'skyline i elements arquitectònics medievals de la ciutat juntament amb les formes i colors d'estendards de l'època.

Els elements arquitectònics es veuen reflectits al logotip del mercat amb un símil als jocs de blocs de fusta per a construir castells. Es tracta, doncs, d'una marca versàtil que està construïda a partir de peces perfectament proporcionades per a poder formar infinitat d'aplicacions.
La cromàtica i les formes geomètriques s'extrauen de les banderoles i estendards familiars que posteriorment es van fer servir per decorar carrers on es celebraven festes o convencions de caire medieval.


ENG
Image and branding for Mercat Medieval de Vic, A medieval market of Vic.
In this project it has been renovated the image of this medieval market breaking the graphical topics normally used on this kind of events.
It has been done a research of the skyline of the city and his medieval architectural elements, mixed with the shapes and colors of the standards of this era.

The architectural elements are reflexed on the logo with a simile of the wooden blocks games where it can be built, for example, a castle. With this, the brand is much more versatile thanks to proportioned pieces that can construct a huge number of applications. 
The background and the chromatic part are based on the standards and familiar banners which afterward had been used in the streets to decorate the conventions or celebrations of this nature.

LOGO: Conceptualització / conceptualization


LOGO: Tipografia / TypographyLOGO: Marca final / Final brandGràfica: Referents / ReferentsGràfica: Conceptualització / conceptualization

Photos by: Xevi Abril

You may also like

Back to Top