CAT
Imatge per la festa de cloenda del festival de disseny gràfic: Blanc

Per aquest projecte de la festa del 10è aniversari del festival, s'ha creat una imatge lligada amb els rituals. Emulant un xaman arraulit davant la lluna plena, meditant. El cap, un cub de cera, que gràcies a tots aquests anys s'ha anat format per totes les espelmes cremades. Com a collar les tres formes bàsiques i primàries (quadrat, triangle i rodona). I per últim i d'una forma abstracta, els tubs amb líquid daurat que nodreixen de creativitat al personatge.​​​​​​​


ENG
Image for the closing party of the graphic design festival: Blanc

For this project of the tenth anniversary of the festival, an image has been created linked to rituals. Emulating a shaman seated in front of the full moon, meditating. The head, a wax cube, has formed thanks to all these years by all the burned candles. As a necklace, the three basic and primary forms (square, triangle, and circle). And finally and in an abstract way, the tubes with a golden liquid that nourish creativity to the character.event photo by: @roca.marina

You may also like

Back to Top