A̷G̷È̷N̷C̷I̷A̷ → COOPERATIVA
A la Cooperativa Partee desenvolupem solucions gràfiques i creatives per ajudar a empreses, organitzacions i particulars a comunicar els seus valors, productes o idees. 
Treballem per impulsar un model horitzontal i sostenible, adaptat als nous temps. 
A̷R̷T̷I̷F̷I̷C̷I̷A̷L̷ → REAL
En un sector on predominen les propostes intangibles i purament digitals, apostem per la calidesa dels processos manuals i analògics. Cada projecte es concep amb una metodologia artística única, mimant tot el procés fins l'últim detall i donant pas a un resultat final amb vida pròpia. 
Creiem en la recerca i l'experimentació de nous processos creatius, que garanteixen l'originalitat i el creixement constant dels nostres projectes. 
I̷N̷D̷I̷V̷I̷D̷U̷A̷L̷I̷T̷A̷T̷ → COL·LECTIVITAT
Potenciem la creativitat col·lectiva. A Partee creem vincles amb els nostres clients, fent-los partícips de tot el procés creatiu. D'aquesta experiència compartida aconseguim solucions úniques i singulars.
Som la celebració del procés creatiu.
Back to Top